BEGÆRING

1/10 Kundeoplysninger
i
2/10 Jeg ønsker at tegne nedenstående forsikringer, som skal omfatte:
i
i
i
i
3/10 Hestens data
4/10 Sundhedsoplysninger
i
i

NB. Kun Røntgenattester. Røntgenbilleder bedes i stedet fremsendes på mail: post@dansk-hesteforsikring.dk. Angiv venligst hestens navn i emnetfeltet.

i
5/10 Ikrafttræden ønskes fra
6/10 Betaling af forsikringspræmie
7/10 Eventuel udbetaling
8/10 Risikovurdering
9/10 GENEREL INFORMATION VEDRØRENDE DINE OPLYSNINGER OG SAMTYKKE I FORBINDELSE MED KØB ELLER ÆNDRING AF FORSIKRING

Vi har brug for dit samtykke til at indhente oplysninger om dig i forbindelse med din anmodning om køb/ændring af din forsikring.

Hvorfor har vi brug for oplysninger?
Ved køb/ændring af en forsikring påtager vi os som forsikringsselskab en økonomisk risiko. Vi har behov for at kende denne risiko, så vi kan tage stilling til, om vi kan tilbyde dig en forsikring, og - i givet fald - tilbyde dig en forsikring på bedst mulige vilkår. De oplysninger, vi indhenter om dig, skal - sammen med de oplysninger, du har givet os - klarlægge risikoen.

Hvilke oplysninger?
Vi indhenter kun oplysninger, som er relevante for vores behandling af din forsikringsbegæring.

Konsekvens ved afgivelse af urigtige oplysninger
Det følger af reglerne i forsikringsaftaleloven, at afgivelse af urigtige eller mangelfulde oplysninger kan medføre bortfald eller begrænsninger i vores pligt til at yde erstatning. Er du vidende om, at dine oplysninger er urigtige, kan vi i nogle tilfælde notere dine forsikringer til ophør med tilbagevirkende kraft. Dette kan have den virkning, at tidligere udbetalte erstatninger skal tilbagebetales til os.

Persondatalovgivningen
Vi behandler altid dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med persondatalovgivningens regler. I henhold til persondatalovgivningen har du visse rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig. Du kan bl.a. anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, du kan modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger, og du kan bede om begrænset behandling af personoplysningerne. Du kan læse meget mere om dine rettigheder i vores persondatapolitik på vores hjemmeside www.concordia.dk.

Mulighed for og konsekvens af tilbagetrækning af dit samtykke
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette gør du ved at skrive til os på gdpr@himmerland.dk att. Compliance-afdelingen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har dette kun virkning for fremtiden. Tilbagetrækningen kan have den konsekvens, at selskabet ikke er i stand til at behandle din anmodning.

Hvem kan der (efter relevans) indsamles oplysninger fra?

 • Nuværende og tidligere forsikringsselskaber
 • CPR/CVR register
 • DMR (Det digitale Motorregister), Biltorvet
 • DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring)
 • BBR oplysninger via www.OIS.dk
 • RKI
 • Dyrlæger og veterinære institutioner, som har eller måtte få kendskab til dyrets helbredstilstand
 • Øvrige aktører, som jeg har oplyst Concordia Forsikring om i forbindelse med min ansøgning om køb eller ændring af forsikring
 • Concordia Forsikrings eventuelle underleverandører/samarbejdspartnere til brug for administration

Hvem kan de (efter relevans) indsamlede oplysninger videregives til?

 • Internt i Himmerland Forsikring-koncernen. Se de selskaber, Himmerland Forsikring-koncernen p.t. omfatter på www.concordia.dk
 • Nuværende og tidligere forsikringsselskaber
 • CPR/CVR register
 • DMR (Det digitale Motorregister), Biltorvet
 • DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring)
 • Nærsikring A/S (samarbejdspartner for selskabet)
 • Dit pengeinstitut (Reg.nr. og konto nr. til brug for Betalingsservice)
 • AXA Forsikring (samarbejdspartner for selskabet)
 • RiskPoint (samarbejdspartner for selskabet)
 • SOS International (samarbejdspartner for selskabet)
 • Trustpilot (samarbejdspartner for selskabet - se nærmere på selskabets hjemmeside under Persondatapolitik)
 • RKI
 • Dyrlæger og veterinære institutioner, som har eller måtte få kendskab til dyrets helbredstilstand
 • Reparatører og øvrige handlende
 • Eksterne taksatorer
 • Øvrige aktører, som jeg har oplyst Concordia Forsikring om i forbindelse med min ansøgning om køb eller ændring af forsikring
 • Concordia Forsikrings eventuelle underleverandører/samarbejdspartnere til brug for administration

Hvilke typer af oplysninger kan behandles?
Samtykke omfatter indhentning, anvendelse og videregivelse af følgende kategorier af oplysninger:

 • Sædvanlige kundeoplysninger samt skadeoplysninger til brug for administration, rådgivning samt skadebehandling og risikovurdering
 • Oplysninger om økonomiske forhold i RKI
 • Oplysninger om CPR/CVR

Hvor længe opbevarer vi oplysningerne?
Vi opbevarer kun oplysningerne, så længe det er nødvendigt, og vi har et sagligt formål med opbevaringen. Nogle oplysninger har vi brug for at opbevare, så længe der kan rejses krav mod de forsikringer, du tegner/har tegnet hos os. Dette gælder eksempelvis oplysninger om din skadehistorik i tidligere forsikringsselskaber og andre risikooplysninger, som vi har indhentet i forbindelse med behandlingen af din forsikringsbegæring.

Du kan læse mere om Himmerland Forsikring-koncernens persondatapolitik på vores hjemmeside www.concordia.dk.

Tilbagekaldelse af samtykke samt oplysning om dit samtykke til 3. parter ved brug af samtykket
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og få berigtiget eller slettet eventuelle urigtige eller vildledende oplysninger. Ved indhentning eller videregivelse af oplysninger vil der ske information om dit samtykke til den part, vi indsamler oplysninger fra/videregiver oplysninger til.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til denne information eller til samtykkeerklæringen, er du naturligvis velkommen til at kontakte os:

Concordia Forsikring as.
Tietgens Allé 112-114
5230 Odense M
Telefon: 63 14 44 44
gdpr@himmerland.dk

Jeg bekræfter mine oplysninger

Jeg giver samtykke

10/10 Elektronisk kommunikation, tilbud og nyheder

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af forsikringsselskaber i Himmerland Forsikring-koncernen via brev, telefon og elektronisk post (f.eks. e-mail, sms, mms) med oplysninger om aktuelle tilbud, nye forsikringsprodukter, skadeforebyggende tiltag samt anden relevant information, herunder i relation til bil-, båd-, campingvogns-, indbo-, bygnings- og ulykkesforsikring samt dyreforsikring.

Du kan til enhver tid tilbagekalde ovennævnte samtykke eller dele heraf ved at kontakte os.

Ingen forsikring er bindende, før police eller skriftlig accept fra Dansk Hesteforsikring foreligger.