Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring er inkl. i hestens livsforsikring. (læs mere under Livsforsikring).
Du kan også tegne en ansvarsforsikring, som dækker op til 50 heste, uden du har tegnet livsforsikring.
Ansvarsforsikring til og med 50 heste koster pr. år kr. 937,-

 

Hvad siger loven?

Efter loven er hesteejeren forpligtet til at erstatte den skade, løsgående heste forvolder, uanset om hesteejeren har skyld i skaden eller ej.
Loven siger også, at hesteejeren er forpligtet til at tegne en forsikring, der dækker ansvaret.
Dansk Hesteforsikring har været forudseende. Heste som er forsikret, i Dansk Hesteforsikring, er nemlig allerede dækket ind efter de nye lovkrav, og den udvidede dækning bliver derfor gratis medforsikret, som supplement til hesteejerens øvrige ansvarsforsikringer.

 

Nogle forsikringer dækker måske ikke det nye lovgrundlag.
Dansk Hesteforsikring gør opmærksom på, at hvis du har andre heste, som der ikke er tegnet hesteforsikring for, så kan der opstå en situation, hvor der ikke er ansvarsdækning for disse heste.
Problemet er, at private almindeligvis har en ansvarsforsikring i deres Familieforsikring eller Familiens Basisforsikring, men disse forsikringer dækker ikke i alle situationer det nye objektive hesteansvar. Desuden dækkes kun det private ansvar.

 

Dansk Hesteforsikring understreger, at det er vigtigt, at man som hesteejer er opmærksom på, at det ansvar, der dækkes på Familieforsikringen og Familiens Basisforsikring, er det private ansvar. Hvis man eksempelvis driver et lille hestestutteri eller handler med heste, kan der være tale om et erhvervsmæssigt ansvar, som kræver en anden type forsikring.

 HestTotal

I gennem Concordia Forsikring tilbydes du forsikring på din ejendom, stald, mm.


Dyrlægeundersøgelser

Hvilke dyrlægeundersøgelser skal der vedlægges min begæring om hesteforsikring?

Tegn forsikring

Jeg ønsker at tegne forsikring

  • Samarbejdspartnere

  • Samarbejdspartnere

  • Samarbejdspartnere