Koliksygeforsikring

Som tillæg til din livsforsikring kan du tegne koliksygeforsikring. Kolik og tarmslyng er også dækket under den almindelige sygeforsikring. Denne dækning er til dig, som kun ønsker at være dækket for dyrlægeregningen, hvis din hest skal opereres for kolik eller tarmslyng.

Hvornår kan du tegne koliksygeforsikring?

Du kan tegne koliksygeforsikring på din hest frem til 1. januar i det år, hesten fylder 14 år. Koliksygeforsikringen ophører automatisk den 1. januar, det år hesten fylder 16 år.


Hvad og hvornår dækker forsikringen?

Koliksygeforsikring dækker de nødvendige udgifter til en akut livredende kolik/tarmslyngoperation.
Vi dækker 80 % af dyrlægeudgiften op til kr. 32.255 (2019). dog maks. den sum hesten er livsforsikret til, men der fratrækkes en selvrisiko på kr. 1.206 (2019).HestTotal

I gennem Concordia Forsikring tilbydes du forsikring på din ejendom, stald, mm.


Dyrlægeundersøgelser

Hvilke dyrlægeundersøgelser skal der vedlægges min begæring om hesteforsikring?

Tegn forsikring

Jeg ønsker at tegne forsikring

  • Samarbejdspartnere

  • Samarbejdspartnere

  • Samarbejdspartnere