Rideuanvendelighedsforsikring

Rideuanvendelighedsforsikring tegnes som tillæg til livsforsikring, og er til dig, som bruger din hest til ridning, og gerne vil i gang med en tilsvarende hest med det samme, hvis uheldet er ude.

 

Se prisoversigt her

Beregn den årlige præmie her

Hvornår dækker rideuanvendelighedsforsikringen?

Hesten kan erklæres rideuanvendelig, når den har en uhelbredelig påviselig lidelse, som den har været behandlet for. Når hesten erklæres rideuanvendelig, kan du som forsikringstager frit vælge, om hesten ønskes aflivet og erstattet med 100 % af forsikringssummen, eller om du vil beholde hesten i live og have udbetalt forsikringssum som overstiger kr. 25.000 dog min. 50 % af forsikringssummen.

 

Hvad dækker rideuanvendelighedsforsikringen ikke?

Indtil 1. januar i det år, hesten fylder 13 år, kan du tegne rideuanvendelighedsforsikring. Fra 1. januar i det år, hesten fylder 16 år, nedskrives forsikringssummen med 15 % hvert år. Forsikringen ophører automatisk den 1. januar i det år, hesten fylder 22 år. Forsikringen kan ikke tegnes for galop- og travheste.

 

Hvornår kræves en sundhedsundersøgelse?

Når du tegner en rideuanvendelighedsforsikring, skal vi altid bede om en sundhedsundersøgelse fra en dyrlæge. I visse tilfælde skal vi også bede om en røntgen/røntgenbeskrivelse. Ved at klikke på billedet til højre, kan du læse mere om, hvornår og hvilke røntgenbilleder du skal have på din hest.

Vi råder altid til, at der laves en sundhedsundersøgelse i forbindelse med en handel.

 

 HestTotal

I gennem Concordia Forsikring tilbydes du forsikring på din ejendom, stald, mm.


Dyrlægeundersøgelser

Hvilke dyrlægeundersøgelser skal der vedlægges min begæring om hesteforsikring?

Tegn forsikring

Jeg ønsker at tegne forsikring

  • Samarbejdspartnere

  • Samarbejdspartnere

  • Samarbejdspartnere