Trustpilot
Trustpilot

Koliksygeforsikring

Som tillæg til din livsforsikring kan du tegne koliksygeforsikring. Kolik og tarmslyng er også dækket under den almindelige sygeforsikring. Denne dækning er til dig, som KUN ønsker at være dækket for dyrlægeregningen, hvis din hest skal OPERERES for kolik eller tarmslyng.

Hvornår kan du tegne koliksygeforsikring?
Du kan tegne koliksygeforsikring på din hest frem til 1. januar i det år, hesten fylder 18 år. Koliksygeforsikringen ophører automatisk den 1. januar, det år hesten fylder 20 år.

Hvad og hvornår dækker forsikringen?
Koliksygeforsikring dækker de nødvendige udgifter til en akut livredende kolik/tarmslyngoperation. Vi dækker 80 % af dyrlægeudgiften op til 33.430 kr. (indeks 2021), dog maks. den sum hesten er livsforsikret til, men der fratrækkes en selvrisiko på 548 kr. (indeks 2021)

Pris

Koliksygeforsikring tegnes som tillæg til livsforsikring.  Selvrisiko fratrækkes pr. nyt sygeforløb, og der dækkes aldrig mere end den sum hesten er livsforsikret for. Præmien er helårlig.

Gå til prisudregner her

Forsikringstype Præmie Selvrisiko Forsikringssum
Koliksygeforsikring 541 kr.  548 kr.  33.430 kr.