Trustpilot
Trustpilot

Foster/føl-forsikring

Mulighed for ekstra foster/føl-forsikring
Hoppens Livsforsikring er inkl. foster/føl-forsikring. Ekstra foster/føl-forsikring er til dig, som har store omkostninger til bedækning af din hoppe, og disse omkostninger ikke kan dækkes af summen, som er inkluderet i hoppens livsforsikring.
Som tillæg til hoppens livsforsikring kan du tegne en ekstra foster/følforsikring.

Hvad dækker foster/føl-forsikringen?
Den ekstra foster/føl-forsikring dækker indtil føllet er 30 dage gammelt, hvis hoppen kaster eller føllet dør. Forsikringen dækker også, hvis fosteret/føllet dør som følge af hoppens død. Tvillingefoster eller –føl erstattes som et, og der ydes ikke erstatning, hvis et af dem overlever.

Hvornår kan du tegne ekstra foster/føl-forsikring?
Når din hoppe er konstateret 70 dage drægtig kan du tegne ekstra foster/føl-forsikring.

Når hoppen er drægtig med embryotransplantation kan vi tilbyde denne forsikring fra hoppen er konstateret min. 45 dage drægtig.

Sundhedsundersøgelse
Din hoppes livsforsikring er inkl. foster/følforsikring. Ønskes denne dækning højere, kan du tegne ekstra foster/ føl-forsikring. Du skal kunne fremvise dokumentation fra din dyrlæge på, at hoppen er drægtig.

Foster/føl-forsikringen dækker når:

  • Du har dokumentation fra din dyrlæge på, at hoppen er min. 70 dage drægtig og 45 dage drægtig ved embryotransplantation.

Du kan tegne ekstra foster/føl-forsikring når:

  • Du har dokumentation fra din dyrlæge på, at hoppen er min. 70 dage drægtig´og 45 dage drægtig ved embryotransplantation.

Pris
Foster/føl-forsikring er indeholdt i din hoppes livsforsikring. Ønsker du en højere dækning, er præmien herfor 10 % af den ønskede sum.