< Tilbage

Lov om ansvarsforsikring af heste12-03-2014

Her kan du læse mere om, hvad loven siger om ansvarsforsikring af heste.
Ansvarsforsikring af heste

Folketinget har vedtaget en ændring af loven om hold af heste. 
Baggrunden for loven er nogle eksempler på, at heste, som var brudt ud af indhegninger, stødte sammen med biler og derved forvoldte meget alvorlige skader.
Ændringen betyder, at alle hesteejere fra 1. juli 2008 skal have tegnet en ansvarsforsikring, som dækker person- og tingsskade forvoldt af løsgående heste. Løsgående heste er eksempelvis heste, der går i fold, eller som er sluppet ud fra en hesteboks eller en bygning, eller som har mistet sin rytter. 

 

Efter loven er hesteejeren forpligtet til at erstatte den skade, løsgående heste forvolder, uanset hesteejeren har skyld i skaden eller ej.
Loven siger også, at hesteejeren er forpligtet til at tegne en forsikring, der dækker ansvaret.
Dansk Hesteforsikring har været forudseende. Heste som er forsikret, i Dansk Hesteforsikring, er nemlig allerede dækket ind efter de nye lovkrav, og den udvidede dækning bliver derfor gratis medforsikret, som supplement til hesteejerens øvrige ansvarsforsikringer.

Nogle forsikringer dækker måske ikke det nye lovgrundlag.
Dansk Hesteforsikring gør opmærksom på, at hvis du har andre heste, som der ikke er tegnet hesteforsikring for, så kan der opstå en situation, hvor der ikke er ansvarsdækning for disse heste.
Problemet er, at private almindeligvis har en ansvarsforsikring i sin Familieforsikring eller sin Familiens Basisforsikring, men disse forsikringer dækker ikke i alle situationer det nye objektive hesteansvar. Desuden dækkes kun det private ansvar. 

Dansk Hesteforsikring understreger, at det er vigtigt, at man som hesteejer er opmærksom på, at det ansvar, der dækkes på Familieforsikringen og Familiens Basisforsikring, er det private ansvar. Hvis man eksempelvis driver et lille hestestutteri eller handler med heste, kan der være tale om et erhvervsmæssigt ansvar, som kræver en anden type forsikring.

< Tilbage

Dyrlægeundersøgelser

Hvilke dyrlægeundersøgelser skal der vedlægges min begæring om hesteforsikring?

Tegn forsikring

Jeg ønsker at tegne forsikring

  • Samarbejdspartnere

  • Samarbejdspartnere

  • Samarbejdspartnere