Sygeforsikring - inkl. kolikdækning

Sygeforsikring tegnes som tillæg til livsforsikring eller føl-forsikring. Sygeforsikringen sikrer dig mod pludselige uforudsete udgifter. Derudover er det en sikring af, at du altid kan give din hest den bedste behandling, uden at skulle tage alt for store økonomiske hensyn. Du kan vælge standard- eller udvidet sygeforsikring, og i tillæg til denne kan du tegne forsikring som dækker Genoptræning og sygebeslag.
Se prisoversigt her

Beregn den årlige præmie her

Hvilke heste kan sygeforsikres?

Du kan tegne sygeforsikring på din hest frem til 1. januar i det år, hesten fylder 14 år. Sygeforsikringen ophører automatisk den 1. januar, det år hesten fylder 16 år.
På galop- og travheste tilbydes kun den udvidede sygeforsikring, og med en forhøjet selvrisiko.

Hvad og hvornår dækker sygeforsikringen?

Standard sygeforsikring dækker 80 % af de dyrlægeudgifter, du som ejer kan få, som følge af hestens sygdom eller tilskadekomst fratrukket selvrisiko på kr. 1.206 (2019) pr. nyt sygeforløb.
Udvidet sygeforsikring dækker 85 % af de dyrlægeudgifter, du som ejer kan få, som følge af hestens sygdom eller tilskadekomst fratrukket selvrisiko på kr. 1.206 (2019) pr. nyt sygeforløb.
Selvrisiko for galop- og travheste er på kr. 3.007 (2019) pr. nyt sygeforløb.
Du skal være opmærksom på at udvidet sygeforsikring som er tegnet inden 1. marts 2015 kun dækker 80 % af dyrlægeregningen, men derfor også er til en billigere præmie.

Genoptræning og sygebeslag. Erstatningen beregnes til 85 % af de dæknings berettigede udgifter i forbindelse med udvidet sygeforsikring og med 80 % i forbindelse med en standard sygeforsikring.
Den samlede erstatning kan højest udgøre kr. 8.328 (2019) pr. år eller pr. skade. Vi dækker genoptræning efter aftale med vores dyrlæge, og de 2 første sygebeslag.
 • Undersøgelse og behandling af hesten foretaget af autoriseret dyrlæge

 • Røntgenundersøgelse i forbindelse med hestens sygdom

 • Ultralydsscanning

 • Materialer som dyrlægen anvender

 • Medicin som dyrlgæen anvender og ordinerer

 • Dyrlægens udgifter til kørsel

 • Kiropraktik og akupunktur foretaget af autoriseret dyrlæge efter gennemsyn af hesten

 • Tandbehandling i forbindelse med ulykkestilfælde

 • Laserbahandling i forbindelse med sår

 • Ev evt. kolik operation dækkes altid op til den maximale erstatningssum, selv om der i året har været/kommer andre skader

Udvidet sygeforsikring giver endvidere mulighed for nedenstående dækninger

 • Tandsygdomme *
 • Scintigrafi
 • MRI-scanning
 • CT-scanning
 • Irap-terapi
 • Shockwavebehandling
 • Stamcellebehandling

Ovenstående dækkes efter forudgående aftale med vores dyrlæge. Behandling af tandsygdomme dækkes hvis hestens mund ved indtegning har været undersøgt med mundspærre.

Dækkes efter forudgående aftale med vores dyrlæge.
* Akutte frakturer, behandlingskrævende frakturer af kindtænder, herunder slab og sagittal frakturer, behandling af rodbetændelse samt EOTRH (Equine Odontoclastic Tooth Resorption and Hypercementosis).

 

Hvad dækker sygeforsikringen ikke?

 • Forebyggende undersøgelser
 • Beslag eller sygebeslag
 • Behandling af hoppens føl
 • Transport af hesten samt pension ved ophold på dyrehospital
 • Tandbehandling
 • Kiropraktik og akkupunktur der ikke foretages af autoriseret dyrlæge
 • Kastration samt klap- og urhingsteoperation og komplikationer i forbindelse med disse
 • Ufrugtbarhedsbehandling samt behandling af kroniske lidelser i kønsorganer

Hvor stor er forsikringssummen?

Forsikringssummen udgør en maks. sum, men kan aldrig overstige det beløb, hesten er livsforsikret for.

 • Standard sygeforsikring dækker med maks. kr. 32.255 pr. år eller pr. skade
 • Udvidet sygeforsikring dækker med maks. kr. 53.757 pr. år eller pr. skade
 • Genoptræning og sygebeslag dækker med maks. kr. 8.328 pr. år eller pr. skade

 

Hvornår kræves en sundhedsundersøgelse?

Når du tegner en sygeforsikring, skal vi i nogle tilfælde bede om en sundhedsundersøgelse fra en dyrlæge. Ved at klikke på billedet til højre, kan du læse mere om, hvornår du skal have en sundhedsundersøgelse på din hest.

Vi råder altid til, at der laves en sundhedsundersøgelse i forbindelse med en handel.HestTotal

I gennem Concordia Forsikring tilbydes du forsikring på din ejendom, stald, mm.


Dyrlægeundersøgelser

Hvilke dyrlægeundersøgelser skal der vedlægges min begæring om hesteforsikring?

Tegn forsikring

Jeg ønsker at tegne forsikring

 • Samarbejdspartnere

 • Samarbejdspartnere

 • Samarbejdspartnere