Skade


Hvis din hest bliver syg eller kommer til skade, skal du altid tilkalde dyrlægen.

Nedenfor kan du læse, hvordan du skal forholde dig, hvis du får brug for din forsikring.

Ved større dyrlægeregningen kan du aftale at vi afregner direkte med din dyrlæge.

Livsforsikring - Ved hestens død eller påbudt aflivning

Hestens livsforsikring dækker, hvis din hest er død eller skal aflives iht. Dyreværnsloven. Livsforsikringen dækker også ved brand, bortkomst og tyveri.

Er din hest død:
Hvis din hest er død, skal du indsende en attest fra dyrlægen om dødsårsag påført identifikationsdata på hesten.

Er din hest alvorlig syg/kommet til skade:
Hvis din dyrlæge i tvivl om, hvorvidt hesten skal aflives iht. Dyreværnsloven, skal dyrlægen kontakte Dansk Hesteforsikring, enten pr. telefon eller ved indsendelse af attest påført identifikationsdata, hvor sygeforløbet og hestens tilstand oplyses.


Dansk Hesteforsikring Tlf.: 63 57 11 22
Afd. Chef: Merete Leth Keller Tlf.: 40 62 19 10

Sygeforsikring - Hesten er syg

Når din hest er sygeforsikret, dækker vi 80/85% af din dyrlægeregning, hvis din hest er syg eller kommet til skade, hvorefter selvrisiko fratrækkes. Alm. vedligehold dækkes ikke under sygeforsikringen.
Du skal være opmærksom på, at flg. dækninger kun dækkes efter forudgående aftale med vores dyrlæge og hvis du har tegnet en udvidet sygeforsikring:

Scintigrafi, Mri Skanning, CT Skanning, Irap-terapi, Shockwave- og stamcellebehandling


Har du haft dyrlæge til din hest, skal du selv betale dyrlægen. Du kan anmlede via "Kundelogin", her kan du vedhæfte regningen, og du får med det samme oplyst skadenummeret, som sagen er registreret under. På dyrlægeregningen er det vigtigt, der står en diagnose og om hesten forventes at være færdigbehandlet. Du kan naturligvis også sende regningen per e-mail, så vedhæft regningen som en pdf-fil, da vi ellers kan have problemer med at åbne filen. Husk at skrive policenummer samt eventuelt din mail adresse på regningen, før du sender den til os. er velkommen til evt. at maile dyrlægeregningen.

Erstatning vil blive overført direkte til din ”nem konto”, normalt inden for 1 uge, såfremt det er en dækningsberettiget skade.

Regninger kan sendes med brev til:
Dansk Hesteforsikring,
Statene 12,
5970 Ærøskøbing

eller på e-mail til skade@dansk-hesteforsikring.dk.Rideuanvendelighedsforsikring - Min hest kan ikke rides hver dag

Hvis din hest, efter behandling af dyrlægen, fortsat ikke kan tåle at blive redet hver dag, kan hesten erklæres uanvendelig til ridebrug.

Din dyrlæge skal indsende attest om hestens sygdom og behandling påført hestens identifikationsdata. Dansk Hesteforsikrings dyrlæge vil herefter tage stilling til, om hesten kan erstattes, eller der skal foretages yderligere undersøgelser/behandling. Selskabets dyrlæge vil tage kontakt til din dyrlæge herom, og du vil efterfølgende modtage besked fra Dansk Hesteforsikring.

Hvis hesten erklæres rideuanvendelig, kan du vælge at aflive hesten og modtage 100 % erstatning eller beholde hesten og modtage 50 % i erstatning.

Foster/føl-forsikring - Min hoppe har kastet eller føllet er død

Foster/føl-forsikringen dækker, fra hoppen er konstateret min. 70 dage drægtig, til føllet er 30 dage gammelt, og dækker hvis hoppen i denne periode kaster, eller føllet dør.

Hvis hoppen har kastet, skal du indsende en attest fra dyrlægen med dokumentation for, at hoppen har været min. 70 dage drægtig, påført identifikationsdata på hoppen.
Hvis føllet dør, skal du indsende dokumentation fra dyrlægen på, hvilket føl efter hvilken hoppe som er død, påført føllets fødselsdato.

Avlsuanvendelighedsforsikring

Din hingst kan evt. erklæres avlsuanvendelig, hvis den efter en sygdom eller ulykke, ikke længere kan bruges til avl.

Din dyrlæge skal indsende en attest om hingstens sygdom og behandling, påført identifikationsdata. Dansk Hesteforsikrings dyrlæge vil herefter tage stilling til, om hingsten kan erstattes, eller der skal foretages yderligere undersøgelser/behandlinger. Selskabets dyrlæge vil kontakte din dyrlæge herom, og du vil efterfølgende modtage besked fra Dansk Hesteforsikring.

Hvis hingsten erklæres avlsuanvendelig, vil hingstens eventuelle værdi som ridehest blive fratrukket i erstatningen.

Ansvarsforsikring - Forvolder hesten en skade

I tilfælde af, at din hest forvolder skade på anden person eller anden persons ejendele, bedes du kontakte det forsikringsselskab, hvori du har din ansvarsforsikring.


Dyrlægeundersøgelser

Hvilke dyrlægeundersøgelser skal der vedlægges min begæring om hesteforsikring?

Tegn forsikring

Jeg ønsker at tegne forsikring

  • Samarbejdspartnere

  • Samarbejdspartnere

  • Samarbejdspartnere