Trustpilot
Trustpilot

Anmeld skade

Hvis din hest bliver syg eller kommer til skade, skal du altid tilkalde dyrlægen. Nedenfor kan du læse, hvordan du skal forholde dig, hvis du får brug for din forsikring. Det er dig som forsikringstager, som skal fremsende de dokumenter, som skal bruges i sagen. Ved større dyrlægeregning kan du aftale, at vi afregner direkte med din dyrlæge.

Livsforsikring - Ved hestens død eller påbudt aflivning
Hestens livsforsikring dækker, hvis din hest er død eller skal aflives iht. Dyrevelfærdsloven. Livsforsikringen dækker også ved brand, bortkomst og tyveri.

Er din hest død:
Hvis din hest er død, skal du indsende en attest fra dyrlægen om dødsårsag påført identifikationsdata på hesten.

Er din hest alvorlig syg eller kommet til skade:
Hvis din dyrlæge i tvivl om, hvorvidt hesten skal aflives iht. Dyrevelfærdsloven, skal dyrlægen kontakte Dansk Hesteforsikring, enten pr. telefon eller ved indsendelse af attest påført identifikationsdata, hvor sygeforløbet og hestens tilstand oplyses.

Du kan kontakte Dansk Hesteforsikring på tlf. 63 57 11 22 eller afd. Chef Merete Leth Keller tlf. 40 62 19 10.

Sygeforsikring - Hesten er syg
Når din hest er sygeforsikret, dækker vi 80/85% af din dyrlægeregning, hvis din hest er syg eller kommet til skade, hvorefter selvrisiko fratrækkes. Alm. vedligehold dækkes ikke under sygeforsikringen. Du skal være opmærksom på, at flg. dækninger kun dækkes efter forudgående aftale og hvis du har tegnet tillægsdækning med "udvidet undersøgelse og behandling" eller en udvidet sygeforsikring:

 • CT-scanning
 • MRI-scanning
 • Scintigrafi
 • Laser-behandling
 • Goldic-behandling
 • Tildren-behandling
 • Arti-Cell-behandling
 • IRAP-behandling
 • I-PRF-behandling
 • Shockwave-behandling
 • Stamcelle-behandling

Har du haft dyrlæge til din hest, skal du selv betale dyrlægen. Du kan anmelde via "Kundelogin", her kan du vedhæfte regningen, og du får med det samme oplyst skadenummeret, som sagen er registreret under. På dyrlægeregningen skal diagnosen fremgå, ligesom nedenstående oplysninger også skal fremgå af dyrlægeregningen samt om hesten er færdigbehandlet:

 • policenummer
 • korrekt navn og adresse på hestens ejer
 • hestens diagnose
 • behandlingsdato
 • behandlingsomfang
 • hestens navn
 • hestens race
 • hestens chipnummer - det er et krav at dyrlægen har aflæst chipnummeret.

Vores behandlingstid er normalt ca. 1 uge. På nuværende tidspunkt er behandlingstiden desværre længere end sædvanligt - vi håber på din forståelse. Erstatningen overføres til din NemKonto.

Du kan naturligvis også sende regningen pr. mail. Send mail - påfør gerne police nr. i emnefeltet og vedhæft regningen som en pdf-fil, da vi ellers kan have problemer med at åbne filen.

Ved kontakt til os pr. mail modtager vi via sikker mail, men vi opfordrer dog til, at du ikke fremsender personoplysninger af følsom eller fortrolig karakter. Ved skader kan du i stedet anmelde skaden, herunder vedhæfte bilag, via sikker forbindelse ved kundelogin på Mit Concordia.

Sidst, men ikke mindst kan regninger også sendes pr. brev til:

Dansk Hesteforsikring,
Statene 12,
5970 Ærøskøbing

Rideuanvendelighedsforsikring - Min hest kan ikke rides hver dag
Hvis din hest, efter behandling af dyrlægen, fortsat ikke kan tåle at blive redet hver dag, kan hesten erklæres uanvendelig til ridebrug.

Din dyrlæge skal indsende attest om hestens sygdom og behandling påført hestens identifikationsdata. Dansk Hesteforsikring vil herefter tage stilling til, om hesten kan erstattes, eller der skal foretages yderligere undersøgelser/behandling. Du vil herefter modtage besked fra Dansk Hesteforsikring.

Hvis hesten erklæres rideuanvendelig, kan du vælge at aflive hesten og modtage 100 % erstatning eller beholde hesten og modtage erstatning for forsikringssum på mere end 25.000 kr. dog min. 50 % af forsikringssummen.

Foster/følforsikring - Min hoppe har kastet eller føllet er død
Foster/følforsikringen dækker, fra hoppen er konstateret min. 70 dage drægtig, til føllet er 30 dage gammelt, og dækker hvis hoppen i denne periode kaster, eller føllet dør. Hvis hoppen har kastet, skal du indsende en attest fra dyrlægen med dokumentation for, at hoppen har været min. 70 dage drægtig, påført identifikationsdata på hoppen. Hvis føllet dør, skal du indsende dokumentation fra dyrlægen på, hvilket føl efter hvilken hoppe som er død, påført føllets fødselsdato.

Avlsuanvendelighedsforsikring
Din hingst kan evt. erklæres avlsuanvendelig, hvis den efter en sygdom eller ulykke ikke længere kan bruges til avl. Din dyrlæge skal indsende en attest om hingstens sygdom og behandling, påført identifikationsdata. Dansk Hesteforsikrings dyrlæge vil herefter tage stilling til, om hingsten kan erstattes, eller der skal foretages yderligere undersøgelser/behandlinger. Selskabets dyrlæge vil kontakte din dyrlæge herom, og du vil efterfølgende modtage besked fra Dansk Hesteforsikring. Hvis hingsten erklæres avlsuanvendelig, vil hingstens eventuelle værdi som ridehest blive fratrukket i erstatningen.

Ansvarsforsikring - Forvolder hesten en skade

Hvis din hest forvolder skade på andre personer eller genstande, skal du kontakte det forsikringsselskab hvor du har ansvarsforsikring og overlade det til dem at tage stilling til dit erstatningsansvar.

Har du ansvarsforsikring hos Dansk Hesteforsikring skal du kontakte vores skadeafdeling og overlade stillingtagen til dit erstatningsansvar til os. 

Hvis skaden er omfattet af en anden forsikring – f.eks. skadelidtes indbo-, bygnings- eller bilforsikring, skal skaden først anmeldes til dette forsikringsselskab.