Trustpilot
Trustpilot

Livsforsikring

Hvad dækker livsforsikringen til din hest?

Livsforsikringen hos Dansk Hesteforsikring dækker, hvis det værst tænkelige sker; at hesten dør eller skal aflives i henhold til dyrevelfærdsloven. Brand, tyveri og transportulykke er også dækket.

Der er ingen forbehold for type af sygdom eller skade!

Livsforsikring til din hest er inklusiv ansvarsforsikring, og for alle hopper inklusiv foster/føl-forsikring. I tillæg til livsforsikringen kan du tegne øvrige forsikringer.


Hvad dækker en hest ansvarsforsikring?

Ansvarsforsikringen følger hesten. Det betyder, at uanset om hesten er hos ejeren, brugeren eller besidderen, når skaden sker, omfatter forsikringen det ansvar, som disse kan pålægges. Forsikringen dækker, under hensyntagen til de gældende forsikringsbetingelser, i de tilfælde, hvor ejeren, brugeren eller besidderens private ansvarsforsikring ikke dækker skaden.

Forsikringen dækker for hvert forsikringsår med op til flg. forsikringssum: 

Juridisk ansvar Objektivt ansvar

Personskade: 10mio. kr. *

Personskade: 10 mio. kr. *

Tingskade: 3 mio. kr. *

Tingskade: 3 mio. kr. *

* Forsikringssum som dækkes i hvert forsikrings år. Summerne indeksreguleres ikke.


Hvad dækker foster/føl-forsikringen?

Foster/føl-forsikringen dækker fra din hoppe er konstateret min. 70 dage drægtig, til føllet er fyldt 30 dage. Forsikringen dækker, hvis hoppen kaster eller føllet dør. Erstatning udgør 25 % af hoppens livsforsikringssum dog maks. 10.000 kr. Der kan tegnes ekstra foster/føl-forsikring.
Erstatning ydes højst to gange i hoppens liv.


Hvilke heste kan forsikres?

Heste kan forsikres indtil 1. januar i det år, hesten fylder 14 år. Fra 1. januar i det år hesten fylder 16 år, nedskrives forsikringssummen med 15 % hvert år. Forsikringen ophører automatisk 1. januar i det år, hesten fylder 22 år.


Sundhedsundersøgelse til din hest

Når du tegner en livsforsikring, skal vi i nogle tilfælde bede om en sundhedsundersøgelse fra en dyrlæge.

Hvornår skal vi have en sundhedsundersøgelse på din hest?

  • Når livsforsikringssummen er over 50.000 kr. 
  • Når hesten er fyldt 13 år. 

Hvornår behøver vi ikke en sundhedsundersøgelse?

  • Når livsforsikringssummen er på 50.000 kr. eller mindre
  • Når hesten endnu ikke er fyldt 13 år
  • Når hesten netop er kåret
  • Når hesten lige er købt på auktion, og i den forbindelse er undersøgt af en dyrlæge
  • Når hestens forsikring overføres fra et andet selskab til samme eller mindre forsikringssum

Vi råder altid til, at der laves en sundhedsundersøgelse i forbindelse med en handel.

Sundhedsundersøgelsen eller kåringsattest må ikke være ældre end 14 dage.


Pris på livsforsikring til heste

Præmien på livsforsikring udregnes som en procent af den ønskede forsikringssum pr. år. Livsforsikring inkl. ansvarsforsikring og for hopper foster/føl-forsikring.

Gå til prisudregner her

Forsikringssum Procent af forsikringssummen
1.000 - 49.000 kr.  6,00
50.000 - 99.000 kr. 5,00 
100.000 - 200.000 kr. 4,50

Ved højere forsikringssum kontakt os på 63 57 11 22 for tilbud.