Trustpilot
Trustpilot

Sygeforsikring

Sygeforsikring tegnes som tillæg til livsforsikring eller føl-forsikring. Sygeforsikringen sikrer dig mod pludselige uforudsete udgifter. Derudover er det en sikring af, at du altid kan give din hest den bedste behandling, uden at skulle tage alt for store økonomiske hensyn. Du kan vælge standard eller udvidet sygeforsikring, og i tillæg til denne kan du tegne en forsikring, som dækker "Genoptræning og sygebeslag".

Hvilke heste kan sygeforsikres?
Du kan tegne sygeforsikring på din hest frem til 1. januar i det år, hesten fylder 14 år. Sygeforsikringen ophører automatisk den 1. januar, det år hesten fylder 16 år. På galop- og travheste tilbydes kun den udvidede sygeforsikring, og med en forhøjet selvrisiko.

Hvad og hvornår dækker sygeforsikringen?
Standard sygeforsikring
dækker 80 % af de dyrlægeudgifter, du som ejer kan få, som følge af hestens sygdom eller tilskadekomst fratrukket selvrisiko på 1.229 kr. (Indeks 2020) pr. nyt sygeforløb.

Udvidet sygeforsikring dækker 85 % af de dyrlægeudgifter, du som ejer kan få, som følge af hestens sygdom eller tilskadekomst fratrukket selvrisiko på 1.229 kr. (indeks 2020) pr. nyt sygeforløb. Selvrisiko for galop- og travheste er på 3.064 kr. (Indeks 2020) pr. nyt sygeforløb.
Du skal være opmærksom på, at udvidet sygeforsikring, som er tegnet inden 1. marts 2015, kun dækker 80 % af dyrlægeregningen, men derfor også er til en billigere præmie.

Sygeforsikringen dækker:

 • Undersøgelse og behandling af hesten foretaget af autoriseret dyrlæge
 • Røntgenundersøgelse i forbindelse med hestens sygdom
 • Ultralydsscanning
 • Materialer som dyrlægen anvender
 • Medicin som dyrlægen anvender og ordinerer
 • Dyrlægens udgifter til kørsel
 • Kiropraktik og akupunktur foretaget af autoriseret dyrlæge efter gennemsyn af hesten
 • Tandbehandling i forbindelse med ulykkestilfælde
 • Laserbehandling i forbindelse med sår
 • Evt. kolik operation dækkes altid op til den maximale erstatningssum, selv om der i året har været/kommer andre skader

Udvidet sygeforsikring giver endvidere mulighed for nedenstående dækninger

 • Tandsygdomme*
 • Scintigrafi
 • MRI-scanning
 • CT-scanning
 • Irap-terapi
 • Shockwavebehandling
 • Stamcellebehandling

Ovenstående dækkes efter forudgående aftale med vores dyrlæge. Behandling af tandsygdomme dækkes, hvis hestens mund ved indtegning har været undersøgt med mundspærre.

*) Akutte frakturer, behandlingskrævende frakturer af kindtænder, herunder slab og sagittal frakturer, behandling af rodbetændelse samt EOTRH (Equine Odontoclastic Tooth Resorption and Hypercementosis).

Hvad dækker sygeforsikringen ikke?

 • Forebyggende undersøgelser
 • Beslag eller sygebeslag
 • Behandling af hoppens føl
 • Transport af hesten samt pension ved ophold på dyrehospital
 • Tandbehandling
 • Kiropraktik og akkupunktur, der ikke foretages af autoriseret dyrlæge
 • Kastration samt klap- og urhingsteoperation og komplikationer i forbindelse med disse
 • Ufrugtbarhedsbehandling samt behandling af kroniske lidelser i kønsorganer

Hvor stor er forsikringssummen?
Forsikringssummen udgør en maks. sum, men kan aldrig overstige det beløb, hesten er livsforsikret for.

Standard sygeforsikring dækker med maks. 32.866 kr. pr. år eller pr. skade
Udvidet sygeforsikring dækker med maks. 54.775 kr.  pr. år eller pr. skade

Sundhedsundersøgelse
Når du tegner en sygeforsikring, skal vi i nogle tilfælde bede om en sundhedsundersøgelse fra en dyrlæge. Vi råder altid til, at der laves en sundhedsundersøgelse i forbindelse med en handel.

Hvornår skal du have en sundhedsundersøgelse?

 • Når du ønsker at tegne sygeforsikring. 

Hvornår behøver du ikke en sundhedsundersøgelse?

 • Når dit føl endnu ikke er fyldt 6 måneder.
 • Når sygeforsikringen overføres fra et andet selskab.

Sundhedsundersøgelsen må ikke være ældre end 14 dage.

Pris
Sygeforsikring tegnes som tillæg til livsforsikring. Du kan vælge i mellem standard og udvidet sygeforsikring. Selvrisiko fratrækkes pr. nyt sygeforløb, og der dækkes aldrig mere end den sum hesten er livsforsikret for. Præmien er helårlig.

Gå til prisudregner her

Forsikringstype Præmie Selvrisiko Forsikringssum
Standard sygeforsikring 2.521 kr. 1.229 kr. 32.866 kr. 
Udvidet sygeforsikring 4.275 kr.  1.229 kr. 54.775 kr. 
Udvidet sygeforsikring /galop- og travheste 4.275 kr.  3.064 kr. 54.775 kr.