Trustpilot
Trustpilot

Livsforsikring

Livsforsikring er inkl. ansvarsforsikring og for hopper inkl. foster/føl-forsikring. I tillæg til livsforsikringen kan du tegne øvrige forsikringer.

Hvad dækker livsforsikringen?
Livsforsikringen dækker, hvis det værst tænkelige sker, at hesten dør, eller skal aflives i henhold til dyrevelfærdsloven. Brand, tyveri og transportulykke er også dækket.

Hvad dækker ansvarsforsikringen?
Ansvarsforsikringen følger hesten - det vil sige, at uanset om hesten er hos ejeren, brugeren eller besidderen, når skaden sker, omfatter forsikringen det ansvar, som disse kan pålægges. Forsikringen dækker, under hensyntagen til de gældende forsikringsbetingelser, i de tilfælde, hvor ejeren, brugeren eller besidderens private ansvarsforsikring ikke dækker skaden.

Forsikringen dækker for hvert forsikringsår med op til flg. forsikringssum:

Juridisk ansvar Objektiv ansvar
Personskade: 10 mio. kr * Personskade: 10 mio. kr. *
Tingskade: 3 mio kr. * Tingskade 3 mio. kr. *

* Forsikringssum som dækkes i hvert forsikrings år. Summerne indeksreguleres ikke.

Hvad dækker foster/føl-forsikringen?
Foster/føl-forsikringen dækker fra din hoppe er konstateret min. 70 dage drægtig, til føllet er fyldt 30 dage. Forsikringen dækker, hvis hoppen kaster eller føllet dør. Erstatning udgør 25 % af hoppens livsforsikringssum dog maks. 10.000 kr. Der kan tegnes ekstra foster/føl-forsikring. Erstatning ydes højst 2 gange i hoppens liv.

Hvilke heste kan forsikres?
Heste kan forsikres indtil 1. januar i det år hesten fylder 18 år. Fra 1. januar i det år hesten fylder 20 år, nedskrives forsikringssummen med 15 % hvert år. Forsikringen ophører automatisk 1. januar i det år, hvor hesten fylder 25 år.

Sundhedsundersøgelse
Når du tegner en livsforsikring, skal vi i nogle tilfælde bede om en sundhedsundersøgelse fra en dyrlæge. Vi råder altid til, at der laves en sundhedsundersøgelse i forbindelse med en handel.

Hvornår skal du have en sundhedsundersøgelse på din islandshest?

  • Når livsforsikringssummen er over 50.000 kr.
  • Når hesten er fyldt 15 år

Hvornår behøver du ikke en sundhedsundersøgelse?

  • Når livsforsikringssummen er på 50.000 kr. eller mindre
  • Når hesten endnu ikke er fyldt 15 år
  • Når hesten netop er kåret
  • Når hesten lige er købt på auktion, og i forbindelse hermed er undersøgt af en dyrlæge
  • Når hestens forsikring overføres fra andet selskab til samme eller mindre forsikringssum

Sundhedsundersøgelsen eller kåringsattesten må ikke være ældre end 14 dage.

Priser
Præmien på livsforsikring udregnes som en % af den ønskede forsikringssum pr. år.

Gå til prisudregner her

Forsikringssum Procent af forsikringssummen
1.000 - 30.000 kr. 4,00
31.000 - 100.000 kr. 3,00
101.000 - 200.000 kr.  3,50

Ved højere forsikringssum kontakt os for et tilbud.

 

Beregn pris på hesteforsikring

Beregn pris