Trustpilot
Trustpilot

Foster/føl-forsikring

Mulighed for ekstra foster/føl-forsikring
Hoppens Livsforsikring er inkl. foster/føl-forsikring. Ekstra foster/føl-forsikring er til dig, som har store omkostninger til bedækning af din hoppe, og disse omkostninger ikke kan dækkes af summen, som er inkluderet i hoppens livsforsikring.
Som tillæg til hoppens livsforsikring kan du tegne en ekstra foster/føl-forsikring.

Hvad dækker foster/føl-forsikringen?

Den ekstra foster/føl-forsikring dækker indtil føllet er 30 dage gammelt, hvis hoppen kaster eller føllet dør. Forsikringen dækker også, hvis fosteret/føllet dør som følge af hoppens død. Tvillingefoster eller –føl erstattes som et, og der ydes ikke erstatning, hvis et af dem overlever.

Føllet er sygeforsikret fra fødsel op til 30 dage. Denne dækning bortfalder, hvis der tegnes særskilt sygeforsikring. Der kan ikke tilkøbes tilvalgsdækninger. Der kan maksimalt erstattes kr. 25.000 dog max. foster/føl-forsikringssummen.

Hvornår kan du tegne ekstra foster/føl-forsikring?
Når din hoppe er konstateret 70 dage drægtig kan du tegne ekstra foster/føl-forsikring.

Når hoppen er drægtig med embryotransplantation kan vi tilbyde denne forsikring fra hoppen er konstateret min. 45 dage drægtig.

Hoppen må kun have kastet en gang tidligere.

Sundhedsundersøgelse
Din hoppes livsforsikring er inkl. foster/føl-forsikring. Ønskes denne dækning højere, kan du tegne ekstra foster/ føl-forsikring. Du skal kunne fremvise dokumentation fra din dyrlæge på, at hoppen er drægtig.

Foster/føl-forsikringen dækker når:

  • Du har dokumentation fra din dyrlæge på, at hoppen er min. 70 dage drægtig og 45 dage drægtig ved embryotransplantation.

Du kan tegne ekstra foster/føl-forsikring når:

  • Du har dokumentation fra din dyrlæge på, at hoppen er min. 70 dage drægtig´og 45 dage drægtig ved embryotransplantation.

Pris
Foster/føl-forsikring er indeholdt i din hoppes livsforsikring. Ønsker du en højere dækning, er præmien herfor 10 % af den ønskede sum.