Trustpilot
Trustpilot

Koliksygeforsikring

Som tillæg til din livsforsikring, kan du tegne en koliksygeforsikring. Kolik og tarmslyng er også dækket under den almindelige sygeforsikring. Denne dækning er til dig, som KUN ønsker at være dækket for dyrlægeregningen, hvis din hest skal OPERERES for kolik eller tarmslyng.

Hvornår kan du tegne koliksygeforsikring?
Du kan tegne koliksygeforsikring på din pony/koldblodshest frem til 1. januar i det år, hesten fylder 18 år. Koliksygeforsikringen ophører automatisk den 1. januar, det år pony/koldblodshest fylder 20 år.


Hvad og hvornår dækker forsikringen?
Koliksygeforsikring dækker de nødvendige udgifter til en akut livreddende kolik/tarmslyngoperation.
Vi dækker 80 % af dyrlægeudgiften op til 32.866 kr. (indeks 2020) dog maks. den sum, hesten er livsforsikret til, men der fratrækkes en selvrisiko på 1.229 kr. (indeks 2020).

Pris

Koliksygeforsikring tegnes som tillæg til livsforsikring. Selvrisiko fratrækkes pr. nyt sygeforløb, og der dækkes aldrig mere end den sum hesten er livsforsikret for. Præmien er helårlig.

Gå til prisudregner her

 

Forsikringstype Præmie Selvrisiko Forsikringssum
Koliksygeforsikring 531 kr.  1.229 kr.  32.866 kr.