Trustpilot
Trustpilot

Persondatapolitik

Læs her Himmerland Forsikring-koncernens retningslinjer for personoplysninger samt afgivelse af samtykke, herunder til rådgivning og markedsføring. 

Behandling af personoplysninger i Dansk Hesteforsikring 

Persondatapolitik
Himmerland Forsikring-koncernen består bl.a. af forsikringsselskaberne Himmerland Forsikring gs. og Concordia Forsikring as. samt af konsulentvirksomheden Himmerland Salg & Service A/S, der er 100 % ejet af Himmerland Forsikring gs. Himmerland Salg & Service formidler forsikringer for Himmerland Forsikring-koncernens forsikringsselskaber og yder i den forbindelse rådgivning af kunder. Himmerland Salg & Service foretager ligeledes risikovurdering og taksation for såvel Himmerland Forsikring som Concordia Forsikring. Concordia Forsikring har følgende binavne: Ærø Brand Forsikring as., Læsø Brand Forsikring, Dyrekassen Danmark, Dansk Hesteforsikring samt Dansk Glasforsikring.

Himmerland Forsikring-koncernens behandling af personoplysninger omfatter vores behandling af personoplysninger som registreret person i koncernens IT-systemer og som bruger på dansk-hesteforsikring.dk og concordia.dk.

Læs vores persondatapolitik

Særligt vedr. Trustpilot

Videregivelse af oplysninger til Trustpilot

Vi videregiver oplysninger om dit navn, din e-mailadresse og reference nummer til Trustpilot, således at Trustpilot på vores vegne kan sende dig en invitation til at anmelde os på Trustpilot’s hjemmeside.

Når vi som dataansvarlig videregiver dine personoplysninger til Trustpilot, er Trustpilot databehandler og underlagt vores instruks i forhold til behandlingen af oplysninger. Trustpilot må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og Trustpilot er underlagt fortrolighed.

Hvis du vælger at undlade at anmelde os via Trustpilot, slettes de oplysninger, vi har videregivet om dit navn, din e-mailadresse og reference nummer senest 7 dage efter Trustpilot’s udsendelse af invitationen.

Hvis du foretager en anmeldelse på Trustpilots hjemmeside, er Trustpilot selvstændig dataansvarlig for de personoplysninger, du selv meddeler. Du kan se nærmere om Trustpilot’s persondatapolitik på deres hjemmeside.

Anmeldelser du har afgivet vedrørende os på Trustpilots hjemmeside, kan anvendes i Himmerland Forsikring-koncernens generelle markedsføring, herunder gengives på vores hjemmesider.